GEMINI GIFT

Warunki współpracy

Warunki współpracy

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich klientów Firmy Gemini Gabriela Baczyńska.Firma przyjmuje, że każdy Klient który składa zamówienie zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Administratorem danych jest Firma Gemini Gabriela Baczyńska z siedzibą w Limanowej (34-600) przy ulicy Krakowskiej 6. Identyfikująca się numerem NIP: 7371666903. Administrator danychpoddaje je archiwizacji w celach pełnej realizacji zamówienia: księgowych, spedycyjnych oraz marketingowych.

ZAMÓWIENIA

 1. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę przesyłanych do druku projektów i materiałów (tekst wraz z grafiką), również za ewentualne naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw.
 2. Zamówienie składane e-mailem lub pisemnie musi zawierać:
 3. nazwę pracy lub pełną nazwę wybranego produktu, nakład, nazwy lub numery kolorów CMYK lub PANTON dla grafiki lub logotypu. Załączenie wszystkich potrzebnych grafik i logotypów. Informacje o wielkości i umieszczeniu logotypów. Format pracy netto, ilości stron, rodzaj materiału, gramaturę, listę uszlachetnień, rodzaj oprawy, inne dodatki czy ważne informacje w zależności od rodzaju zamawianego produktu reklamowego.
 4. Uzgodniony koszt, uzgodniony termin realizacji.
 5. Dodatkowo zamówienie musi zawierać następujące informacje:

– dane do faktury

– adres do wysyłki zamówienia oraz faktury

6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji zamówienia, spedycyjnych oraz marketingowych przez Firmę Gemini Gabriela Baczyńska zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). Wszelkie dane podane przez Zamawiającego nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody. Zamawiający składając zamówienie potwierdza, iż udostępniając Firmie Gemini Gabriela Baczyńska materiały potrzebne do realizacji zlecenia nie narusza postanowień Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelką odpowiedzialność za niezgodność przekazanych materiałów z podaną ustawą ponosi Zamawiający.

PŁATNOŚCI

 1. W momencie przesłania zamówienia Klient automatycznie zobowiązuje się uiścić koszty wynikające z tytułu realizacji i ewentualnej wysyłki przedmiotu zamówienia.
 2. Akceptowane przez nas sposoby płatności to płatność przelewem na konto firmy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia nadesłania poprawnie przygotowanych plików do zamówienia oraz pisemnego zlecenia. Po rozpoczęciu realizacji nie są możliwe jakiekolwiek zmiany w projektach, ani anulowanie zlecenia. W szczególnych przypadkach drukarnia może odmówić realizacji zlecenia, bez podania przyczyn po zapoznaniu się z projektem bądź szczegółami zlecenia, nie później niż na drugi dzień od momentu otrzymania zlecenia.

PROJEKTY

 1. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na maila [email protected].
 2. Projekty i materiały do projektów zleconych powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną w mailu. Wytyczne mogą różnic się ze względu na dużą gamę dostępnych produktów reklamowych zgodnie z pisemnymi informacjami przekazanymi przez pracownika firmy.
 3. Pliki przesłane w ostatecznym zamówieniu są traktowane jako wersja ostateczna.
 4. Podstawowym formatem przyjmowanych prac jest pdf.

TERMINY

 • Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Termin realizacji może się wydłużyć w przypadku, gdy Klient wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie oraz istotnych zmian w trybie i sposobie realizacji zamówienia np.:
 • zmiana jakichkolwiek parametrów pracy
 • zmiana miejsca i/lub sposobu dostawy.
 • wszelkie inne zmiany do pierwotnie złożonego zamówienia.

Wprowadzenie takich zmian może być objęte dodatkowymi kosztami, nie ujętymi w wycenie pierwotnej, które będzie musiał zaakceptować Klient. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu przekazania przez klienta zamówienia, oraz otrzymania przez drukarnię potwierdzonych, sprawdzonych kompletnych materiałów do druku.

 • Firma Gemini Gabriela Baczyńska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W każdym przypadku wystąpienia opóźnień
 • w realizacji Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu realizacji zamówienia.
 • DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
 • Realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich. Dostawa powinna być zrealizowana najpóźniej wciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki. Możliwy jest również odbiór osobisty przez Klienta z siedziby firmy lub dostawa do Klienta własnym transportem po wcześniejszym ustaleniu tego z firmą.
 • REKLAMACJE
 • Firma Gemini Gabriela Baczyńska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. Osoba odbierająca jest zobowiązana sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Firmę.
 • Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. Decyzje w sprawie zakresu i wymiaru reklamacji dotyczących przesyłek zależą wyłącznie od firmy kurierskiej. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego produktu w stosunku do oczekiwań klienta, warunkiem podstawowym dochodzenia reklamacji jest porównanie
 • wykonanej pracy z wcześniej wykonana i zaakceptowaną próbą, którą Firma Gemini może na zlecenie klienta wykonać odpłatnie
 • przed finalna produkcja. Zaakceptowana próbka powinna być przesłana przed realizacją finalną przez klienta do firmy. Należy pamiętać, że są pewne produkty których wykonanie wcześniejszej próby jest nie możliwe.
 • Reklamacje dotyczące jakości produktów bądź usług należy zgłaszać do 7 dni od chwili dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie pocztą tradycyjna bądź mailową zachowując ciągłość korespondencji, podając szczegółowy opis wady i numer faktury. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres
 • siedziby Firmy Gemini. Przekroczenie podanych tu terminów skutkuje automatycznym odrzuceniem reklamacji. Koszt zwrotu reklamowanego towaru, z jednego miejsca na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa Firma Gemini.
 • W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.

W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.

Zasady prezentowania treści i opinii na stronie

Wersja dokumentu 01
Data obowiązywania 1.03.2024

Dobrze Cię tu widzieć!
Transparentna i uczciwa komunikacja z Tobą to mój priorytet! Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przygotowanymi dla Ciebie dokumentami. Są w nich zawarte zasady prezentowania treści na tej stronie internetowej oraz kryteria weryfikujące, którymi się kieruję przy prezentowaniu opinii Klientów na mojej stronie internetowej.
ZASADY PREZENTOWANIA TREŚCI NA STRONIE – SORTOWANIE
Treści prezentowane na mojej stronie staram się jak najlepiej dopasować do potrzeb użytkowników strony i Klientów. Chcę w ten sposób oszczędzić Ci czasochłonnych poszukiwań.
Domyślnie prezentuję listę produktów spełniających wskazane przez Ciebie parametry w przypadku, gdy wskażesz parametry w wyszukiwarce.
Zasady, którymi się kierujemy przy doborze treści na stronie:
• Domyślne sortowanie produktów widoczne na stronie jest odzwierciedleniem tego, które produkty prezentowane na stronie są najczęściej wyszukiwane i cieszą się największą popularnością, lub też tego, które produkty odpowiadają wynikom Twoich poszukiwań.
• Na treści prezentowane użytkownikowi strony wpływa zachowywanie innych, podobnych użytkowników, przedmiot wyszukiwania użytkownika oraz kwestia dopasowania wyników wyszukiwania do zapytania.
OPINIE PREZENTOWANE NA STRONIE
Na mojej stronie możesz się zapoznać z opiniami klientów, które dotyczą moich produktów i/lub usług.
Wiem, że opinie są dla Ciebie ważne, i dochowuję wszelkiej staranności, by oparte były na rzeczywistych odczuciach naszych Klientów i podmiotów, z którymi współpracujemy.
Prezentowane na stronie opinie są przeze mnie zweryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które współpracowały ze mną lub korzystają z moich produktów. Na mojej stronie nie znajdziesz opinii dotyczących produktów i/lub usług stworzonych przeze mnie lub na moje zamówienie.
W jaki sposób weryfikuję opinię? Na przykład kontaktuję się z osobą, która ją wystawiła, dziękuję za opinię i proszę o zgodę na jej publikację. Jeśli nie jestem w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię, to nie zamieszczam jej na stronie.
Na stronie prezentuję wybrane opinie, które najlepiej oddają zasady współpracy i dają Ci najwięcej informacji pozwalających na podjęcie decyzji o zakupie produktu czy współpracy ze mną.
Nie praktykuję zdobywania opinii o charakterze sponsorowanym czy barterowym.
W razie wątpliwości zawsze możesz się ze mną skontaktować. Chętnie odpowiem na Twoje pytania!

Miłego dnia!
Gabriela Baczyńska z Zespołem