GEMINI GIFT

Skontaktuj się z nami: +48 18 337 865 |: +48 601 488 900

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Firmy Gemini zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Gemini Gabriela Baczyńska z siedzibą w Limanowej (34-600) przy ulicy Krakowskiej 6. Identyfikująca się numerem NIP: 7371666903. 

2.Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do ich poprawiania, sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

3. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4. Wyłącznymi odbiorcami tych danych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Firmy Gemini oraz podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną techniczną oraz spedycyjna firmy Gemini.

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do podmiotów trzecich.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, druku, pakowania i transportu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

8. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je zawsze odwołać pisząc na adres [email protected]