Wzór powstaje w wyniku różnic długości włókien wplatanych w powierzchnię jednokolorowego frotte. Użyty wzór może być jednostronny lub obustronny (oczywiście z pewnymi ograniczeniami). Przy produkcji wykorzystuje się pętelki frotte typu „walk" (pojedyncze) oraz pętelki typu „skana" (podwójne).

Pytanie zostało pomyślnie wysłane!